Δευτέρα 1 Απριλίου 2013


Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί δομή που εντάσσεται στο Τοπικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, φορείς υλοποίησης του οποίου είναι η ΚΙ.ΠΟ.ΔΑ. και ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου. Μέσω της δομής προσφέρονται δωρεάν φάρμακα, παραφαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό σε συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα περίθαλψης. Εξυπηρετούνται άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή καθώς και μέλη ευπαθών ομάδων που χρήζουν άμεσης βοήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ανασφάλιστοι/ες ή ασφαλισμένοι/ες από την Πρόνοια (άστεγοι, άποροι, άνεργοι).
Δεχόμαστε φάρμακα κάθε είδους, ακόμα και αν τα κουτιά είναι ανοιχτά και μερικώς χρησιμοποιημένα. Επίσης δεχόμαστε υγειονομικό και παραφαρμακευτικό υλικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Επίσης, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής από την κοινωνική λειτουργό του Φαρμακείου.
Για την ομαλή λειτουργία του φαρμακείου στηριζόμαστε στην εθελοντική προσφορά φαρμάκων, καθώς και στην έμπρακτη στήριξη από ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν στο έργο και την προσπάθειά μας.